Kauno rajono švietimo centro naujienlaiškis Nr. 12

Atgal

Kauno rajono švietimo centro naujienlaiškis Nr. 12

  2020-12-22

Šiame naujienlaiškyje:
1 trumpa Kauno r. švietimo centro veiklos 2020 m. apžvalga
2 Kauno r. sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikla, puoselėjant socialinę emocinę sveikatą
3 psichologų patirtis, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais
3-4 apie gerumo akciją „Vaikai – vaikams“
5 apie Kauno r. mokinių dalyvavimą nuotolinėse geomokslų ir aplinkosaugos olimpiadose
5 Kauno r. ugdymo įstaigų auklėtinių ir mokinių kūrybinių darbų parodos ir šventiniai sveikinimai
6 apie etikos projektą „Gerumui karantino nėra“
7 apie respublikinę kūrybinių darbų parodą „Kalėdinė pasaka sniego rutulyje“
apie kitokių kalėdinių eglučių parodą ir
tikybos pamokas lankančių mokinių protmūšį nuotoliniu būdu
8-9 psichologės Renatos Stonienės straipsnis „Vaikai – mūsų tobula dovana“
9 Kauno r. Trečiojo amžiaus universiteto studentų darbai karantino metu