Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas tema „SUP vaikų įvertinimas ir konsultavimas“

Atgal

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas tema „SUP vaikų įvertinimas ir konsultavimas“

  2020-11-18

Lapkričio 18 d. Kauno r. ugdymo įstaigų psichologai, kaip jau tapo įprasta, susirinko virtualioje erdvėje, pamėgtoje „Zoom“ platformoje. Susitikimo tikslas – gerinti psichologinės pagalbos galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
Susirinkimo metu specialistai aptarė, kaip ugdymo įstaigoje atpažįstami mokiniai, turintys ugdymosi sunkumų (SUP), koks procesas vykdomas ugdymo įstaigose pastebėjus SUP vaikus, iki kol jie patenka į pedagoginę psichologinę tarnybą išsamesniam įvertinimui.
Specialistai dalinosi patirtimi, kaip jiems sekasi bendradarbiauti ugdymo įstaigose su mokytojais ir kitais švietimo pagalbos specialistais, dirbti Vaiko gerovės komisijoje siekiant užtikrinti pagalbos teikimą SUP mokiniams. Labai svarbus veiksnys organizuojant pagalbą vaikui yra geras kontaktas su vaiko tėvais, darbas su tėvais paruošiant juos priimti vaiko sunkumus ir planuojant tolimesnę pagalbą vaikui. Psichologai analizavo, kodėl tėvai kartais nenori bendradarbiauti, slepia ir neigia problemas tol, kol jos netampa akivaizdžios, aptarė, kaip elgtis, kad tėvai matytų realią specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo naudą. Specialistai taip pat aptarė, kaip ugdymo įstaigose organizuojama pagalba vaikams nustačius specialiuosius ugdymosi poreikius, su kokiais sunkumais bei iššūkiais susiduria psichologai, kokios sritys yra tobulintinos, buvo dalinamasi gerąja patirtimi.
 Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Renata Stonienė pristatė, kokia informacija iš ugdymo įstaigų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams yra svarbi tam, kad galėtų kuo tiksliau įvertinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius. Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Ramunė Ramanauskienė pristatė gerosios patirties pavyzdžius, patarė, kaip geriau ugdymo įstaigų psichologams formuluoti išvadą, kad pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai galėtų geriau atliepti ugdymo įstaigos užklausą.
Specialistai dalinosi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kiekis ugdymo įstaigose sparčiai didėja ir kartais pritrūksta galimybių organizuoti pagalbą taip, kad būtų patenkinti kiekvieno vaiko psichologinės pagalbos poreikiai, buvo aptartos alternatyvios pagalbos galimybės ir šaltiniai.
Psichologai paminėjo konfidencialumo problemą, ypatingai aktualią mažuose miesteliuose, kur žmonės vieni kitus artimai pažįsta ne tik darbinėje, bet ir kasdienėje aplinkoje.
Apibendrinta, kad specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas yra bendras ugdymo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos darbas, o SUP vaiko gerovei svarbu yra visų specialistų ir tėvų sklandus bendradarbiavimas.
 
Parengė Kauno r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Jurga Taleikytė ir Ramunė Ramanauskienė