Tradicinė šventė kitaip

Atgal

Tradicinė šventė kitaip

  2020-11-23

Tradicinė Kauno rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų muzikinė-meninė šventė „Nors esi maža, bet esi didi“ kiekvieną pavasarį suburia gražų pulką vaikučių ir meninio ugdymo pedagogų vis kitame Kauno rajono darželyje. Šiemet laimė priimti svečius teko Garliavos kraštui. Nuspręsta, jog ši šventė bus skirta bendruomenių metams paminėti, todėl, draugiškai susibūrę, trys Garliavos apylinkių lopšeliai-darželiai („Eglutė“, „Obelėlė“ ir Jonučių) ruošėme muzikinę-meninę programą.
Tačiau dėl visą pasaulį sukausčiusios pandemijos, teko koreguoti ir šio renginio formatą. Tradiciškai gegužės mėnesį jis vykti negalėjo, todėl Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda ir Kauno rajono švietimo centras ėmėsi organizuoti nuotolinę muzikinę-meninę šventę, kurios tikslas – nuotolinio ugdymo kontekste ugdyti ikimokyklinių įstaigų bendruomenių pilietiškumą, bendruomeniškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, kryptingą laisvalaikio praleidimą bei asmenybės tobulėjimą.
Nuotoliniam renginiui filmuotą medžiagą paruošė dešimt Kauno r. ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų. Apie 150 ugdytinių ir 25 jų mokytojai įsiamžino šventės koncertinėje ir edukacinėje programose. Koncertinei šventės programai meninio ugdymo mokytojos atsiuntė įrašytas dainas bei šokius, skatinančius tautiškumą, pilietinę savimonę.
Į muzikinę – meninę šventę įtraukėme ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas, kurios su vaikučiais paruošė puikią edukacinę priemonę, skirtą įsimintinų Kauno rajono vietovių pažinimui.
Kauno r. apylinkių pristatymas (edukacinė priemonė)
Informaciją parengė Jurgita Momotiukaitė-Ačienė, Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio meninio ugdymo mokytoja