Gerosios patirties mainų vizitas

Atgal

Gerosios patirties mainų vizitas

  2018-10-10

Spalio 10 d. Kauno rajono švietimo centre lankėsi Raseinių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų (Švietimo pagalbos tarnybos, Menų mokyklos, Kultūros centro, Neįgaliųjų dienos užimtumo centro, Dienos centro „Vilties takas“, Technologijos ir verslo mokyklos) bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai. Pagrindinis šio vizito tikslas – pasidalinti patirtimi koordinuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą Kauno ir Raseinių rajonų savivaldybėse, aptarti švietimo teikėjų bendradarbiavimą teikiant neformaliojo švietimo paslaugas suaugusiesiems.

Susitikime dalyvavusios Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė Loreta Montrimaitė bei Švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė pristatė neformaliojo suaugusiųjų švietimo situaciją Kauno rajone, pasidžiaugė, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimas savivaldybėje sustiprino tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ko dėka pradėti įgyvendinti bendri projektai suaugusiųjų kompetencijų tobulinimo srityje, organizuojami bendri renginiai Kauno rajono suaugusiesiems.

Susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo finansavimo, suaugusiųjų švietėjų andragoginių kompetencijų tobulinimo bei bendradarbiavimo tarp skirtingų švietimo teikėjų stiprinimo klausimų aptarimui. Diskusija buvo produktyvi ir naudinga visiems jos dalyviams.

Džiaugiamės Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva bendrauti ir dalintis gerąja patirtimi!