Projektas „Mokytojas 4.0“ įsibėgėja

Atgal

Projektas „Mokytojas 4.0“ įsibėgėja

  2020-09-08

Rugsėjo 8 d., vyko tarptautinio Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projekto „Mokytojas 4.0“ partnerių virtualus susitikimas. Susitikimo metu aptarta šiuo metu rengiama mokymo/si medžiaga įvairių dalykų (išskyrus IT) mokytojams apie išmaniųjų technologijų naudojimą šiuolaikinėje pamokoje, pristatyti pamokų planų pavyzdžiai, suplanuoti artimiausi darbai. Tikimės, kad lapkričio pabaigoje jau galėsime pirminį mokymosi medžiagos variantą ir pamokų scenarijus pristatyti mokytojams.
Projekto tikslas – patobulinti įvairių dalykų mokytojų (išskyrus informacinių technologijų) profesines žinias bei įgūdžius, susijusius su koncepcijos Pramonė 4.0 įgyvendinimu bendrojo ugdymo mokyklose.
Projekto uždaviniai:
  • Plėsti ir plėtoti mokytojų kompetencijas, reikalingas efektyviam mokymui Pramonė 4.0 kontekste.
  • Remti Pramonė 4.0 srities didaktinių galimybių įgyvendinimą pradinių ir vidurinių mokyklų programose.
  • Stiprinti mokytojų (ne informacinių technologijų) gebėjimus ugdyti mokinių kritinį mąstymą bei kūrybiškumą per inovacijų integraciją į ugdymo procesą.