Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų atstovų ir andragogų praktikų mokymai

Atgal

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų atstovų ir andragogų praktikų mokymai

  2018-03-06

Kauno rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su Panevėžio švietimo centru kviečia Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus ir andragogus praktikus dalyvauti 2 d. (16 val.) mokymuose „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimas savivaldybėse“.

I-asis mokymų seminaras vyks Kauno rajono švietimo centre (Saulės g. 12, Kaunas) 2018 m. kovo 21 d. Pradžia – 10.00 val. Seminaro lektorė – dr. Milda Damkuvienė, Šiaulių universitetas. II-asis seminaras vyks balandžio 11 d. Kauno rajono švietimo centre 2018 m. kovo 21 d. 10.00 val. vyks I-oji mokymų dalis (8 val.).

Mokymų tikslinė grupė – suaugusieji, išskyrus valstybės tarnautojus ir 55-64 m. amžiaus asmenis. Į mokymus kviečiami vietos bendruomenių pirmininkai, nariai, bibliotekų, muziejų, kultūros namų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, suaugusiųjų mokytojai, švietimo centro darbuotojai, atsakingi už suaugusiųjų neformalųjį švietimą.

Mokymų dalyvių skaičius – 12 asmenų. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Kauno rajono švietimo centro metodininkę Loretą Montrimaitę tel. 8 (444) 53 445. Registruotis iki 2018 m. kovo 14 dienos tel. (8 37) 38 00 94, mob. 8 655 62837 arba el. paštu montrimaite.loreta@gmail.com

Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, kurio tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.