Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai

Atgal

Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai

  2018-05-15


Kauno rajono švietimo centras dalyvavo Kauno rajono kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkurse. Džiaugiamės, kad finansavimas skirtas net trims švietimo centro projektams!

Vienas iš finansuojamų projektų – „Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“ – yra skirtas suaugusiųjų nuolatinio mokymosi ie bendruomeniškumo skatinimui bei mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai.

Projekte numatytos 3 pagrindinės veiklos:

  1. Konkurso „Mokausi sau ir Lietuvai“ organizavimas, siekiant surinkti pavienių asmenų arba bendruomenių mokymosi sėkmės istorijas;
  2. Sėkmingų mokymosi patirčių rinkinio – elektorinio leidinio parengimas ir publikavimas Kauno rajono švietimo centro bei socialinių partnerių internetinėse svetainėse;
  3. „Suaugusiųjų mokymosi savaitės 2018“ ir projekto baigiamasis renginys rajono suaugusiesiems ir bendruomenių nariams „Mokomės sau ir Lietuvos ateičiai“, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui.

Tikimasi, kad projekto veiklos prisidės prie mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidos, padidins suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi veiklas nutolusiose Kauno rajono seniūnijose, sėkmės istorijos padės suvokti nuolatinio mokymosi reikšmę siekiant asmeninės ir bendruomeninės gerovės, sustiprės neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų bendradarbiavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės - gruodžio mėn.

Projekto veiklos prasidės rugsėjo mėnesį. Kviečiame Kauno rajono seniūnijų gyventojus ir bendruomenių centrus aktyviai dalyvauti projekte!

Projektą dalinai finansuoja Kauno rajono savivaldybė.