Pakvietė „Zuikių mokyklėlė“

Atgal

Pakvietė „Zuikių mokyklėlė“

  2018-05-14

Tradicija tapo Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų ir logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio organizuojamas ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos skaitovų konkursas „Zuikių mokyklėlė“.

Konkursas, kurio tikslai ugdyti vaiko kūrybišumą, pilietiškumą tenkinti saviraiškos poreikį, sudaryti galimybes sacializacijai, šiemet vyko Raudondvario pilyje gegužės 14 dieną.

Renginyje dalyvavę vaikai raiškiai skaitė eilėraščius, dainavo lietuvių liaudies dainas, grojo lietuvių liaudies instrumentais.

Konkurso dalyviai drąsiai lipo į sceną lydimi logopedų, tėvelių, mokytojų, draugų todėl renginyje netrūko gerų emocijų, šypsenų, savęs realizavimo ir sėkmės, džiaugsmo.

Aktyvus ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimas atviroje veikloje, sudaro sąlygas plėtoti jų kalbinę komunikaciją, stiprinti pasitikėjimą savimi, atveria galimybes sėkmingai adaptacijai mokykloje.