Mokomųjų kompaktinių diskų sąrašas

Atgal

Mokomųjų kompaktinių diskų sąrašas

Enciklopedija
Children’s dictionary
Didžioji enciklopedija
Enciklopedija Encarta
Encyclopedia of Science Pasaulio šalių enciklopedija (190 šalys, statistiniai duomenys, nacionalinė valiuta ir kt)
Etiketo enciklopedija /rusų kalba/
Eyewitness encyclopedia of nature
Religija, teologija
Didžiosios biblijos legendos 2008
Tikybos pamoka "Gyvenimo prasmė pagal sūnaus palaidūno parabolę ir Rembranto paveikslą": metodinė priemonė 2009
Žaisk ir pažink Bibliją 2006
Informatika, kompiuterija
Apsaugok savo kompiuterį
Bebras 2004 2004
Info testas 2004
Informacinių technologijų pradmenys V-VI kl 2006
Lietuvių kalbos žinynas 2007
Lokalizuota Free pascal programavimo sistema 2004
Tekstų rengyklė 2005
Į pagalbą abiturientui: informacinės technologijos 2006
Gamtos mokslai
Crocodile Technology
Gamta: kompiuterinė Lietuvos enciklopedija 2006
Jūros legendos /rusų k./
Kelionė po vandeniu /rusų kalba/
Paukščių enciklopedija /rusų kalba
Fizika
Į pagalbą abiturientui: fizika 2006
Chemija
Chemija 10-12 klasėms
Crocodile Chemistry
Biologija
Biologija 2007
Biologijos repetitorius /rusų kalba/ (botanika, zoologija, žmogaus anatomija ir fiziologija)
Į pagalbą abiturientui: biologija 2006
Matematika
Dinaminė geometrija 2004
I love Maths!
Zaikauskas, Egidijus Kalbos paribiai ir užribiai 2007
Kengūra: 1 ir 2 Mažylis - Senjoras( 2002-2006) 2006
Matematika 10 su Dinamine geometrija 2005
Matematika 11 Priedas prie Sičiūnienės vadovėlio 2006
Matematika tau 2008
Matematikos uždaviniai 7 kl. 2008
Mokomoji kompiuterinė priemonė 5 kl. Matematika Tau 2006
Geografija
Lietuvos gegrafijos atlasas 2005
Istorija
Gyvieji rezistencijos puslapiai:1941 birželio 23-ioji DVD 2006
Holokaustas Lietuvoje 2002
Integeruotas istorijos kursas Lietuva irpasaulis 12 kl. 2004
Lietuva iki Mindaugo 2004
Lietuva ir pasaulis Versija 1.0 2008
Bakonis, Evaldas Lietuva pasaulyje 10 mokytojo kn.elektroninė 2005
Vienui vieni: vaizdo įrašas 2004
Į pagalbą abiturientui: istorija 2006
Įdomioji Lietuvos istorija 2004
Įdomioji Lietuvos istorija: valstybingumo istorija 2006
Eugenijus Jovaiša „Žvilgsnis į aukso amžių. Baltai pirmaisiais amžiais po Kristaus"
Kalbotyra, literatūros kritika, kalbos
News Ticker 1 (4 kalbos) 2005
Lietuvių kalba
Dievų miškas: DVD 2006
Frazeologizmai
Kieti riešutėliai 2007
Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas 2004
Kompiuterinis mokomasis lietuvių kalbos žodynėlis 2004
Lietuvių k. pamoka "Realizmo bruožai Žemaitės apsakyme Marti" :metodinė priemonė 2009
Lietuvių kalba 7 klasei 2008
Lietuvių kalba 8 klasei 2008
Pakerys, Antanas Lietuvių kalbos bendrinė tartis (kompaktinės plokštelės tekstai +CD) 2004
Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas
Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija 2004
Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas III-IV klasei 2006
Mašalaitis, Benjeminas Pasaulio valstybės; žinynas 2007
Žodis po žodžio (lietuvių kalbos pratimai. Leksika. Kalbos kultūra)
Anglų kalba
Virginija Rupainienė Early school English 2008
Action songs and rhymes
Anglų kalba 24/7 2008
Anglų kalba. Valstybinis brandos egzaminas 2005
Anglų kalbos diskas 2006
Gear, Jolene Cambridge preparation for the TOFEL test 2006
Rupainienė Early school english 2 students book 2005
Golden Key: elektroninis vadovėlis 4 kl. 2009
Grade Reading (learn to read: vocabulary, phonics, comprehension)
Grammar in Use 2007
Grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English 2007
Piesarskas, Bronislovas Kompiuterinis anglų lietuvių kalbų žodynas Alkonas 2000
Mokomasis anglų-lietuvių kalbos žodynas 2005
Soars, Liz New Headway: Class Audio CD1-3 2003
Oxford practice grammar : Intermediate 2006
Vokiečių kalba
Dinosoft german (4-11 metų vaikams)
German 2 all the way inter
Vokiečių kalba. Valstybinis brandos egzaminas 2005
Vokiečių kalbos diskas 2005
Rusų kalba
B dobryi putj 1 2006
B dobryi putj 2 2006
B dobryi putj 3 2006
Lietuvių – rusų kalbų žodynas
Шаг за шагом 1 2008
Menas
Architektūros šedevrai /rusų k./
Kaluinaitė, Kristina Diferencijuoto dailės mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai ugdant paauglių kūrybingumą 2010
Kompiut. mok. priemonė ARS I d. Dailės žanrai ir rūšys 2004
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus (dailės ir muzikiniai kūriniai)
Rusijos tapybos šedevrai /rusų k./
Užsienio klasikinio meno enciklopedija
Įdomioji Lietuvos istorija 2: meno istorija nuo seniausių laikų 2006
Įdomioji Lietuvos istorija: meno istorija 2006
Muzika
Klasikinės muzikos enciklopedija
Muzika 1-oje klasėje 2008
Muzika 2-oje klasėje 2008
Muzika 3-oje klasėje 2008
Muzika 4-oje klasėje 2008
Muzikinis peizažas 2005
Pagalbinė muzikinė priemonė 6 klasei 2002
Pagalbinė muzikinė priemonė 7 klasei 2002
Pagalbinė muzikinė priemonė 8 klasei 2002
Pinu pinu pynę 1998
Čaikovskio gyvenimas ir kūryba /rusų k./
Švietimas, ugdymas
Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos 2004
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas
Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje 2004
Lietuva. Švietimas regionuose 2005
Pradinis ugdymas
Čedavičienė , Diana Dešimtukas: mokomasis kompiuterinis žaidimas 2006
Lietuva mano šalis.1-4 klasės 2009
Skaičių miestelis: matematika 1 klasei 2008
Skaičių miestelis: matematika 2 klasei 2008
Skaičių miestelis: matematika 3 klasei 2008
Skaičių miestelis: matematika 4 klasei 2008
Užduočių kraitelė pradinukams. Mokomoji kompiuterinė priemonė 2004
Šaltinėlis 2003
Andragogika. Suaugusių mokymas
Andragogas - mokomės kartu: mokomasis filmas 2008
Finansinio švietimo patarimai: garsinė knyga 2011
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka 2007
Pilietinio dalyvavimo patarimai : Garsinė knyga 1 garso diskas (113 min., 03 sek.) 2011
Saugaus eismo patarimai: garsinė knyga 2011
Sveikos gyvensenos patarimai: garsinė knyga 2011
Teaching Adult Educators in continuing 2006
Specialioji pedagogika
Makauskienė, Vilma Logopedinė pagalba mikčiojantiems ikimokyklinio amžiaus vaikams 2010
Padėkime mikčiojančiam vaikui patarimai tėvams : video filmas 2010
Medicina, sveikata
Alkoholis veža? : dokumentinis videofilmas/ DVD 17 min. 2008
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija 2007
Tavo pasirinkimas prevencinis filmas : skirtas specialistams, dirbantiem psichoakt. medž. prevencijos srityje 2009
Etnokultūra
Lietuvių etninė kultūra 2004
Lietuvių šventės ir sakmės 2007
Lietuvos paukščių balsai 2008
Barysas, Arvydas Įsimylėję Lietuvą 2005
Politika, teisė
Lietuvos Respublikos Atkuriamasis Seimas, 1990-1992 2006
Pavyzdinės sutartys 2005
Vadyba
Pirkimų įprasta komercine praktika taisyklės 2005
Kita
Europos Sąjunga ir ne tik ji 2003
Grožio salonas 2: grožio salono kompiuterinė programa 2006
NATO 2000
PIT metodikos A ir B