Kursai

Kursai

Vasario 17 - kovo 17 d.
Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojams
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas”
Lektorės:
V. Levanauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
D. Varškevičienė, Ežerėlio ir  Zapyškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.
Data ir vieta:
Google Meet ir „Zoom“ platforma, 2021-03-17
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną