KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ RUGPJŪČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A1 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama B1/B2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Microsoft Excel žinių pagilinimo kursai. Renkama klausytojų grupė.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
D. Klimantavičienė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
L. Ruzgienė
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU)
Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje
http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm
KITA VEIKLA
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninio raštingumo, pilietinės ir socialinės kompetencijos tobulinimas dirbant su emigrantais ir pabėgėliais“ (DiSoCi) įgyvendinimas Visą mėnesį L. Ruzgienė
L.Montrimaitė
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninio raštingumo, pilietinės ir socialinės kompetencijos tobulinimas dirbant su emigrantais ir pabėgėliais“ (DiSoCi) baigiamoji konferencija 23 d. 10 val. Kauno viešbutis (Laisvės alėja 79, Kaunas) L. Ruzgienė
L.Montrimaitė
Tarptautinio projekto Erasmus+ „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-Easy)“ įgyvendinimas, intelektinio produkto – matematinių gebėjimų į(si)vertinimo priemonės - kūrimas Visą mėnesį R. Marcinkevičienė
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Smart Math Teachers“ parengiamieji darbai Visą mėnesį L. Ruzgienė