KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
<
Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A1 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama B1/B2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Microsoft Excel žinių pagilinimo kursai. Renkama klausytojų grupė.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
D. Klimantavičienė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
L. Ruzgienė
Paskaita Neveronių gimnazijos mokytojams „Saugaus mikroklimato klasėje ir mokykloje kūrimas ir užtikrinimas. Psichosocialiniai veiksniai, užtikrinantys aukštus pasiekimus“ (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 2 d. 9 val. Neveronių gimnazijoje L. Ruzgienė
Seminaras Vandžiogalos gimnazijos mokytojams „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą ugdymąsi“.
Lektorės: prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. dr. Ramutė Gaučaitė (ŠU)
2 d. 10 val. Vandžiogalos gimnazijoje N. Jasinavičienė
Paskaita Neveronių gimnazijos mokytojams „Patyčių prevencija klasėje ir mokykloje. Saugus vaikas mokykloje – daug pasiekęs žmogus“ (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 2 d. 12 val. Neveronių gimnazijoje L. Ruzgienė
Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojams „Koks yra suaugusiojo vaidmuo paauglio gyvenime?“.
Lektorius – Vaidas Arvasevičius, UAB „Turtingas laikas“ vadovas
6 d. 14 val. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje D. Klimantavičienė
Paskaita Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokytojams „Saugaus mikroklimato klasėje ir mokykloje kūrimas ir užtikrinimas. Psichosocialiniai veiksniai, užtikrinantys aukštus pasiekimus“ (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 6 d. 14 val. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje L. Ruzgienė
Paskaita Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinių tėvams (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 6 d. 17 val. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje L. Ruzgienė
Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pedagogams „Vaikų sveikatinimo veiklos šalies ikimokyklinėse įstaigose patirtis“.
Lektorė – Danutė Jakučiūnienė, asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė
7 d. 10 val. Kauno lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ R. Sasnauskienė
Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“.
Lektorė – doc. dr. Birutė Autukevičienė (VDU)
9 d. 12 val. Švietimo centre R. Sasnauskienė
Edukacinė išvyka-seminaras technologijų mokytojams „Kraštotyros, amatų ir tradicijų saugojimo, perdavimo, etninio ir patyriminio ugdymo patirtis Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose“ 12 d. R. Marcinkevičienė
Paskaita Vilkijos gimnazijos mokytojams „Saugaus mikroklimato klasėje ir mokykloje kūrimas ir užtikrinimas. Psichosocialiniai veiksniai, užtikrinantys aukštus pasiekimus“ (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 13 d. 14 val. Vilkijos gimnazijoje L. Ruzgienė
Paskaita Vilkijos gimnazijos mokinių tėvams (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 13 d. 18 val. Vilkijos gimnazijoje L. Ruzgienė
Seminaras Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ bendruomenei „Emocijų, minčių ir netinkamo elgesio valdymas“.
Lektorė – psichologė Jolanta Karvelienė
14 d. 12.30 val. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ skyriuje R. Marcinkevičienė
Paskaita Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokinių tėvams (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 14 d. 18 val. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje L. Ruzgienė
Seminaras dalykų mokytojams „Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai“..
Lektorės: prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. dr. Ramutė Gaučaitė (ŠU)
15 d. 12 val. Švietimo centre N. Jasinavičienė
Paskaita Šlienavos pagrindinės mokyklos mokinių tėvams (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 15 d. 18 val. Šlienavos pagrindinėje mokykloje L. Ruzgienė
Seminaras mokytojams ir mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui „Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo pokalbiui“.
Lektorė – Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarė
16 d. 10 val. Švietimo centre R. Sasnauskienė
Seminaras logopedams, specialiesiems pedagogams, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams „Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese“.
Lektorė – Eglutė Šliauterienė, socialinio darbo magistrė, logoterapeutė.
Seminare bus galima įsigyti metodinę priemonę.
19 d. 12 val. Švietimo centre R. Zabielienė
Edukacinė išvyka-seminaras rusų kalbos mokytojams „Mokinių individualios pažangos vertinimo patirtis Alytaus šv. Banedikto gimnazijoje“ 20 d. 8 val. (Išvykstame nuo Kauno pilies) R. Marcinkevičienė
Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Emocinio intelekto ugdymas su Kimochis programa praktikoje“.
Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė, įmonės „Prasminga vaikystė“ direktorė
20 d. 11 val. Švietimo centre R. Marcinkevičienė
Seminaras matematikos mokytojams „PUPP ir VBE užduotys ir kaip joms ruoštis“.
Lektorius – Dainius Dzinzalieta (VU)
20 d. 12 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Vaikų kūrybiškumo ugdymas teatriniais metodais“.
Lektorė – Kristina Savickytė-Damanskienė, aktorė, teatro pedagogė, tėvystės studijos „Šilkaus pupa“ vedėja
20 d. 13 val. Kauno „Spindulio“ lopšelyje-darželyje R. Sasnauskienė
Paskaita Lapių pagrindinės mokyklos mokytojams „Saugaus mikroklimato klasėje ir mokykloje kūrimas ir užtikrinimas. Psichosocialiniai veiksniai, užtikrinantys aukštus pasiekimus“ (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 20 d. 14 val. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje L. Ruzgienė
Paskaita Lapių pagrindinės mokyklos mokinių tėvams (pagal Kauno rajono savivaldybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“) 20 d. 17 val. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje L. Ruzgienė
Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Žara“ pedagogams „Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“.
Lektorė – psichologė Jolanta Karvelienė
21 d. 13 val. Kauno lopšelyje-darželyje „Žara“ R. Sasnauskienė
Nemokamas seminaras dalykų mokytojams, klasių vadovams „Tikėjimo ir kultūros kelias“ (šv. Jokūbo piligrimų kelio istorija ir aktualumas).
Lektorius – doc. dr. Remigijus Oželis
21 d. 15 val. Garliavos parapijos namuose (Vytauto g. 61A, Garliava) L. Montrimaitė
A. Šidagienė
Seminaras mokytojams, mokyklų vadovams, sveikatos ugdytojams „Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“.
Lektorė – psichologė Eglė Masalskienė
28 d. 12 val. Švietimo centre N. Jasinavičienė
METODINĖ VEIKLA
Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 6 d. 10 val. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Lietuvių g. 22, Kaunas) D. Balčiūnas
Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 6 d. 14.30 val. Švietimo centre R. Marcinkevičienė
Nacionalinė sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Socialinė ir emocinė sveikata Lietuvos geros mokyklos kontekste“.
Dalyvauja užsiregistravę dalyviai
6 d. 10 val. Domeikavos gimnazijoje (Laisvalaikio salėje) L. Ruzgienė
D. Sasnauskienė
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Aš – gamtos vaikas“ 7 d. 9.30 val. Domeikavos lopšelyje-darželyje D. Sasnauskienė
Biologijos mokytojų metodinė diena 9 d. 12 val. Raudondvario gimnazijoje D. Klimantavičienė
Respublikinis 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas „Rudens natiurmortas 2018“ 9 d. 12 val. (registracija nuo 10.30 val.) Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete (Muitinės g. 4. Kaunas) R. Marcinkevičienė
Metodinė diena mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams 13 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje D. Balčiūnas
Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas 14 d. 10 val. Švietimo centre L. Ruzgienė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 14 d. 15 val. Švietimo centre R. Sasnauskienė
Geografijos mokytojų išvyka į Gruzijos meno ir skonio namus Kaune „Gruzinų tautinis paveldas“ 14 d. 15 val. Gruzijos meno ir skonio namuose (Donelaičio g. 91, Kaunas) R. Sasnauskienė
Kauno regiono 5-12 klasių mokinių konferencija „Mokinys – mokiniui“ 15 d. 10 val. Domeikavos gimnazijoje A.Markauskienė
I. Šukauskienė
30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8-12 kl.) I etapas 16 d. mokyklose D. Klimantavičienė
Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Vaikų misija – atviri sau ir kitiems“. Pagrindinį pranešimą skaitys , televizijos žurnalistas ir rašytojas, Fokko Dijksta (Olandija) kvalifikacijos tobulinimo fondo „CHAIN“ vadovas.
Registracija iki lapkričio 13 d. el. p. zilvitiskarmelava@gmail.com
16 d. 13 val. Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ R. Sasnauskienė
J. Varanavičienė
Mokinių garsinio skaitymo festivalis „Skaitome Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 21 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje D. Klimantavičienė
Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų gerosios patirties sklaida. Paskaitos-diskusijos „Pagalbos teikimas vaikams, išgyvenantiems tėvų skyrybas“, „Rekomendacijos VGK dėl psichologo pirminio vertinimo“ 21 d. 10 val. Švietimo centre R. Ramanauskienė
R. Stonienė
L. Labatmedienė
Psichologų metodinis pasitarimas. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas 21 d. 12 val. Švietimo centre R. Ramanauskienė
B. Kasputytė
Respublikinio 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkurso „Rudens natiurmortas 2018“ tapybos darbų parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimas 21 d. (Laikas ir vieta tikslinama) R. Marcinkevičienė
Metodinė diena ikimokyklinių įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams 22 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje D. Balčiūnas
Projekto „SMART – išmanusis matematikos mokytojas“ pasitarimas dėl situacijos analizės.
Dalyvauja vietos veiklos grupė ir kviestiniai matematikos ir biologijos mokytojai
22 d. 15 val. Švietimo centre L. Ruzgienė
D. Klimantavičienė
Metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
Registracija el. p. vilkijosdaigelis@gmail.com arba tel. (8 37) 55 63 80
23 d. 9.30 val. Vilkijos lopšelyje-darželyje „Daigelis“ R. Sasnauskienė
L. Vereckienė
Nacionalinė viktorina „Laisvės keliu“, skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.
Registracija el. p. viktorinalaisveskeliu@gmail.com iki lapkričio 16 d.
27 d. 11 val. Kauno karininkų įgulos ramovėje N. Jasinavičienė
K.Šlepavičiūtė-Balčaitienė
M. Vitkauskaitė-Valantikonienė
Kauno rajono lietuvių kalbos mokytojų sambūris, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Tarp praeities ir dabarties“.
Registracija el. p. nijole.jasinaviciene@gmail.com
28 d. 12 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje N. Jasinavičienė
Z. Petraitienė
Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 29 d. 15 val. Švietimo centre E. Žaromskienė
Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) socialinių emocinių kompetencijų ugdymo idėjų mugės konkursas.
Darbus PDF formatu siųsti el. paštu rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt iki spalio 10 d. 16 val.
25 d. 10 val. Švietimo centre L. Ruzgienė
R. Sasnauskienė
Lietuvos kūno kultūros mokytojų konferencija.
Registracija iki lapkričio 27 d. internetu www.lkkma.lt
30 d. 10 val. Garliavos sporto ir kultūros centre R. Marcinkevičienė
Kauno rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų (nuotraukų) konkursas „Lesyklėlė draugui“ (žr. nuostatus).
Organizuoja Linksmakalnio mokykla-darželis
Visą mėnesį R. Sasnauskienė
E. Čaplinskienė
Tęstinė respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, pedagogų bei kitų įstaigos bendruomenės narių kūrybinių darbų paroda „Plastiko planeta“ (žr. nuostatus).
Organizuoja Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“. Darbus pristatyti 12-15 d.
16-30 d. R. Sasnauskienė
L. Nomeikienė
I. Černajūtė
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU)
Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje
http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm
Protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį: ar gerai pažįsti savo valstybę?“ 12 d. 15 val. Ežerėlio kultūros centre (Kauno g. 21, Ežerėlis, Kauno r.) E. Žaromskienė
Antroji Kauno rajono TAU sporto fiesta 29 d. 13 val. Kauno rajono socialinių paslaugų centre (Ežero g. 23, Kaunas) E. Žaromskienė
KITA VEIKLA
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – išmanusis matematikos mokytojas“ įgyvendinimas Visą mėnesį L. Ruzgienė
E. Žaromskienė
Tarptautinio projekto Erasmus+ „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-Easy)“ įgyvendinimas, sėkmės istorijų kūrimas Visą mėnesį R. Marcinkevičienė
Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas Visą mėnesį L. Ruzgienė
Pasitarimas su VDU mokslininkais dėl socialinio emocinio mikroklimato tyrimo rajono ugdymo įstaigose 8 d. 10 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
Kauno rajono savivaldybės iš dalies finansuojamo projekto „Tau dovana Lietuvai“ įgyvendinimas Visą mėnesį E. Žaromskienė
Kauno rajono savivaldybės iš dalies finansuojamo projekto „Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“ įgyvendinimas Visą mėnesį L. Montrimaitė
Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai seniūnijose
Renginių sąrašas
16 - 23 d. L. Montrimaitė
Suaugusiųjų švietimo savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ Kauno rajone apibendrinamasis renginys „Mokomės sau ir Lietuvos ateičiai“ 23 d. 13 val. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje L. Montrimaitė