KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A1 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama A2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa.
Renkama B1/B2 lygio anglų kalbos kursų grupė
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
E. Žaromskienė
Microsoft Excel žinių pagilinimo kursai. Renkama klausytojų grupė.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
D. Klimantavičienė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai.
Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Švietimo centre (Saulės g. 12) pagal suderintą grafiką

Registruotis
L. Ruzgienė
Seminaras Neveronių gimnazijos mokytojams „Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas ir personalizavimas“.
Jungtinė lektorių grupė
5 d. 14 val. Neveronių gimnazijoje E. Žaromskienė
Seminaras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Emocijų, minčių ir netinkamo elgesio valdymas“.
Lektorė – psichologė Jolanta Karvelienė
12 d. ir 19 d. 10 val. Švietimo centre R. Marcinkevičienė
Gerosios patirties sklaidos seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Projekto metodo panaudojimo galimybės įgyvendinant sveikatą stiprinančias veiklas ikimokyklinėje įstaigoje“ 20 d. 10 val. Kauno lopšelyje-darželyje „Rasytė“ (Rasytės g. 5, Kaunas R. Sasnauskienė
METODINĖ VEIKLA
Pasitarimas dėl projekto „SMART – išmanusis matematikos mokytojas“. Dalyvauja Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojų komanda 6 d. 14 val. Švietimo centre L. Ruzgienė
E. Žaromskienė
Mokyklų bibliotekininkų metodinis pasitarimas 7 d. 15 val. Švietimo centre D. Klimantavičienė
Sveikatą stiprinančių mokyklų strateginės grupės pasitarimas dėl SSM projekto įgyvendinimo 12 d. 14.30 val. Švietimo centre L. Ruzgienė
R. Sasnauskienė
Bendrinės lietuvių kalbos raidos ir kaitos tyrimo, atliekamo Kauno rajono savivaldybėje, pristatymas. Dalyvauja mokyklų vadovai, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų mokytojai. 18 d. 14.30 val. Kačerginės daugiafunkciame centre (J. Janonio g. 31, Kačerginė, Kauno r.) L. Ruzgienė
N.Jasinavičienė
Psichologų metodinis pasitarimas. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas 19 d. 13 val. Kauno r. savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriuje (Savanorių pr. 192) R. Ramanauskienė
B. Kasputytė
Menų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 20 d. 15 val. Švietimo centre R. Marcinkevičienė
Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 21 d. 15 val. (vieta derinama) R. Sasnauskienė
I. Mackevičiūtė
Chemijos mokytojų metodinė diena. Edukacinė išvyka į AB „Lifosa“ (Kėdainiai) 27 d. 13 val. Išvykstame nuo Švietimo centro (Saulės g. 12, Kaunas) E. Žaromskienė
E. Jarienė
Mokytojų metodinių būrelių pasitarimai Laikas ir vieta derinama N. Jasinavičienė
Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas Laikas ir vieta derinama E. Šukienė
R. Zabielienė
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU)
Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje
http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm
TAU prorektorių pasitarimas dėl naujų mokslo metų programos 13 d. 14.30 val. Švietimo centre E. Žaromskienė
KITA VEIKLA
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Smart Math Teachers“ parengiamieji darbai Visą mėnesį L. Ruzgienė
E. Žaromskienė
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninio raštingumo, pilietinės ir socialinės kompetencijos tobulinimas dirbant su emigrantais ir pabėgėliais“ (DiSoCi) galutinės ataskaitos rengimas Visą mėnesį L. Ruzgienė
L.Montrimaitė
Tarptautinio projekto Erasmus+ „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-Easy)“ įgyvendinimas, intelektinio produkto – matematinių gebėjimų į(si)vertinimo priemonės - kūrimas Visą mėnesį R. Marcinkevičienė
Pasirengimas Kauno rajono švietimo centro akreditacijai Visą mėnesį L. Ruzgienė