Bibliotekininkų metodinis būrelis

Būrelio nariai

Kristina Brazauskienė Pirmininkė bibliotekininkė Lapių pagrindinė mokykla
Vida Mikalauskienė Narė bibliotekininkė Babtų gimnazija
Regina Kascenskaitė Narė bibliotekininkė Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija