„Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“

Projekto tikslas – paskatinti Kauno rajono suaugusiuosius aktyviai įsitraukti į mokymosi veiklas stiprinant bendruomeniškumą.

Projekto uždaviniai:

  • 1. Organizuoti konkursą „Mokausi sau ir Lietuvai“, siekiant surinkti pavienių asmenų arba bendruomenių mokymosi sėkmės istorijas;
  • 2. Publikuoti sėkmingų mokymosi patirčių rinkinį elektroninėje erdvėje;
  • 3. Organizuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės ir projekto baigiamąjį renginį rajono bendruomenių nariams „Mokomės sau ir Lietuvos ateičiai“, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui.

Projekto rezultatai:
Projekto veiklos prisidės prie mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidos, padidins suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi veiklas nutolusiose Kauno rajono seniūnijose, sėkmės istorijos padės suvokti nuolatinio mokymosi reikšmę siekiant asmeninės ir bendruomeninės gerovės, sustiprės neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų bendradarbiavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2018 m. gegužės - gruodžio mėn.

Projektą dalinai finansuoja Kauno rajono savivaldybė.


Renginiai