Sielos ramybės, tyro džiaugsmo,
Artimųjų šilumos ir meilės...
Susikaupimo, laimės ir kaskart atgimstančios vilties!
Tebūna Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų šventės
Malonus stabtelėjimas kasdieninių darbų sūkury,
Susimąstymo akimirka, ramybės palaima.
Tegu ateinantys metai būna pilni siekimų, ieškojimų,
Atradimų, kūrybos džiaugsmo.
Telydi sėkmė jūsų darbus ir sumanymus.
Linksmų Švenčių!

Kauno rajono švietimo centro
kolektyvas
2014 m. gruodis